Bez ključića oko vrata

“Bez ključića oko vrata” je besplatan program namijenjen osnovnoškolcima.

Za kvalitetan razvoj djeteta odgovorna je, osim obitelji, i društvena zajednica jer društvo određuje zakonske i materijalne uvjete u kojima se provodi briga o djeci i obitelji. Zbog velikih društvenih promjena koje se događaju posljednjih desetljeća, obitelj sve više gubi utjecaj koji je nekada imala, a njezinu ulogu preuzimaju neki novi „odgojitelji“, poput novih tehnologija, vršnjačkih skupina i ostalih neformalnih grupa. Pred obitelj i roditelje postavljeni su visoki ciljevi koji podrazumijevaju usklađivanje sa svim promjenama koje utječu na svakodnevni život i njegovu kvalitetu.

Suvremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja djeteta mlađe osnovnoškolske dobi koje vrijeme do dolaska roditelja s posla provodi bez nadzora. Samostalan boravak kod kuće često izlaže dijete mnogim opasnostima, a strah i briga roditelja za dijete tijekom radnog dana nameću potrebu za organiziranom brigom o djetetu.

Upravo iz navedenih razloga, osmišljen je preventivni program „Bez ključića oko vrata“ kojim se pruža kontinuirana organizirana skrb za djecu prije ili nakon redovne nastave, a s ciljem prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja.

Program uključuje dva segmenta rada:

1. Pisanje domaće zadaće i učenje.

Ovaj dio programa obuhvaća vrijeme u kojem djeca mogu dolaziti prije ili nakon nastave te uz stručnu pomoć napisati zadaću i ponoviti školsko gradivo. Aktivnosti se realiziraju poučavanjem i primjenom raznih metoda učenja (postavljanje ciljeva, organizacija radnog dana, mnemotehnike, mentalne mape, čitanje s razumijevanjem, istraživanje, pravila za rješavanje matematičkih zadataka …).

2. Strukturirano provođenje slobodnog vremena.

Osim usvajanja školskog gradiva, planira se osigurati i vrijeme za strukturirano provođenje slobodnog vremena.

Broj mjesta je ograničen, a upisi se vrše po redoslijedu prijava. U slučaju većeg broja prijava, prednost imaju djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Upisi i informacije na djecjicentarmalasova@gmail.com ili 099/518-1126