Savjetovalište za djecu, mlade i odrasle

Savjetovalište Male sove namijenjeno je djeci, mladima i odraslim osobama koje imaju potrebu za psihološkim savjetom, podrškom ili razgovorom sa stručnom i neutralnom osobom.

Savjetovanje je proces usmjeren na poticanje rasta i razvoja ličnosti, a pomaže pojedincu da bolje funkcionira u određenim životnim situacijama. Ujedno ima i edukativnu funkciju.

Omogućava osobi da osobne probleme transformira u svoj osobni rast i razvoj putem učenja novih, kreativnijih, produktivnijih oblika razmišljanja, ponašanja i emocionalnog reagiranja s naglaskom na njezine jake strane.
Savjetovanje i rad s djetetom započinje dogovorom i pismenim pristankom roditelja/staratelja. U svrhu dugotrajnijeg učinka rada, preporuka je da se u savjetodavni proces uključe i roditelji/staratelji.
U savjetodavnom radu koriste se specifične spoznaje, vještine, metode i tehnike, ovisno o profesionalnom usmjerenju savjetovatelja.
Rezultati i uspjeh savjetovanja uvelike ovisi o motivaciji, želji za radom na sebi i primjeni naučenog.
Za promjenu ili odgodu dogovorenog termina potrebno je kontaktirati savjetovatelja najkasnije 24 sata ranije.
Područja rada u Savjetovalištu Male sove:

  • rad s djecom kojoj je dijagnosticiran ADHD sindrom,
  • promjene u ponašanju djeteta,
  • emocionalne teškoće djece i mladih,
  • obiteljska problematika (odnosi, komunikacija, odgojne vještine),
  • osobni rast i razvoj.

Radno vrijeme Savjetovališta je u popodnevnim satima, isključivo prema dogovoru.