SKUL-Saznaj kako, učiti je lako-program za starije osnovnoškolce

Dječji edukativni centar Mala sova organizira program “Saznaj kako, učiti je lako”, namijenjen starijim osnovnoškolcima koji žele razviti vlastite sposobnosti učenja i na taj način postati učinkovitiji u učenju, te postizati bolji školski uspjeh.

Kroz 8 susreta polaznici programa mogu naučiti kako uspješnije učiti, steći vještinu organizacije vremena za učenje, saznati što ih motivira i kako poboljšati koncentraciju, otkriti kako svladati tremu te se upoznati sa strategijama učenja pojedinih predmeta. Program se odvija u maloj zatvorenoj grupi od 4 do 6 polaznika, a susreti se provode jednom tjedno u trajanju od 75 minuta.
Uključivanju u program prethodi inicijalni razgovor s roditeljima i djetetom kako bi se utvrdilo zadovoljava li polaznik kriterije za uključivanje u program.

Postoji i mogućnost individualnog rada.