Sovice – program pripreme predškolaca za polazak u školu (6-7 godina)

Prijelaz iz vrtića ili roditeljskog doma u školu predstavlja preokret u životu djeteta, ali i cijele obitelji. Dijete ulazi u sredinu u kojoj će u krugu svojih vršnjaka i u okvirima koje postavlja društvo razvijati, pokazivati i uspoređivati niz svojih osobina. Kako bi dijete napredovalo i ugodno se osjećalo u školskom okruženju, važno je da razvije pozitivan odnos prema školi i obavezama koje ga očekuju.

Program pripreme za polazak u školu – Sovice, namijenjen je djeci koja od jeseni kreću u prvi razred, i u skladu je s programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece. Sve aktivnosti i sadržaji prilagođeni su djetetovim potrebama i razvojnim mogućnostima, tj. pedagoško-metodički su osmišljeni.

Cilj programa: Poticati razvoj vještina i sposobnosti važnih za usvajanje školskog gradiva, kroz istraživačke i kreativne aktivnosti.

Po završetku ciklusa roditelji će imati priliku dobiti povratnu informaciju o funkcioniranju njihova djeteta u grupi te preporuku za daljnji poticaj svih njegovih sposobnosti: motoričkih, socio-emocionalnih i intelektualnih, kako bi se što bolje pripremilo zahtjevima škole.

Rad je organiziran u maloj, zatvorenoj grupi (4-8 polaznika), kroz ciklus od 12 radionica (20 školskih sati).